نمایش نوار ابزار

۲۶ مهرماه، روز تربیت بدنی و ورزش

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

(الهی قوّ علی خدمتک جوارحی)

تن زنده والا به ورزندگی است
که ورزندگی مایه ی زندگی است
به ورزش گرای و سرافراز باش
که فرجام سستی سرافکندگی است
ز ورزش میاسای و کوشنده باش
که بنیاد گیتی به کوشندگی است
از ضروری ترین نیاز های بشر که جزو شرط های اصلی بهداشت روانی بشمار می رود ، آرامش خاطر ، احساس امنیت و شادابی و نشاط است و ورزش یکی از راه های دست یابی به این امر مهم است.ورزش از طرفی با ایجاد محیطی فرح انگیز و نشاط آور و از سویی دیگر با کاستن فشار های عضلانی و از بین بردن سستی و کسالت ، فشار های روانی را مهار و باعث احساس شادی و نشاط می شود.به همین دلیل ورزش را رابط جسم و ذهن می نامند.

بدین وسیله روز تربیت بدنی، روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت را به جامعه ورزشکاران ، اساتید ، معلمان، مربیان ، داوران و ورزش دوستان را تبریک و تهنیت عرض میکنم .

آرزو دارم حیّ تواناصحت، عزّت، سعادت و توفیق عنایت فرماید.
مهستی آدینه زاده – عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد