نمایش نوار ابزار
ماه: تیر ۱۳۹۵
شهر رویایی من (٧)

شهر رویایی من (٧)

سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ :: ساعت ۰۴:۲۷ ب٫ظ

شهر رويايي من (٧) انتخابات هيات رييسه در سال دوم شوراي دوره چهارم درآستانه فعاليت دهمين ماه شورا برآن شدم ازعملكرد ومديريت آقاي محمدي در بعضي موارد به عنوان رياست وقت شورا انتقاد كنم و اين زمينه اي شد براي جرقه اي درذهن همكاران جهت تغيير رياست! به خانم سيدي پيشنهاددادم روي گزينه آقاي هاتفي فكركنيم و دركمال شگفتي ديدم…

شهر رویایی من ( ۶)

شهر رویایی من ( ۶)

شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ :: ساعت ۰۴:۲۴ ب٫ظ

شهر رويايي من ( ٦) انتخابات هيات رئيسه درسال اول شوراي دوره چهارم با وجودموفقيتم در آزمون بزرگ انتخابات شوراي اسلامي شهر، هنوز ماهيت كارتيمي رابه شكل سياسي و لابي هاي پنهاني درك نكرده بودم. درجلسات غيررسمي كه جهت تدوين آيين نامه داخلي شوراي شهر تشكيل مي شد ، سيزده نفر تا حدودي نسبت به هم وافكاريكديگرشناخت حاصل كردند وهنگامي…