نمایش نوار ابزار
ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵
شهر رؤیایی من (۵)

شهر رؤیایی من (۵)

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ :: ساعت ۰۴:۲۶ ب٫ظ

شهر رؤيايي من (٥) بهره وري كميسيون فرهنگي شوراي شهر فروردين ٩٥با يك جلسه كميسون در سي امين روز به اتمام رسيد. دوشنبه ٦اردي بهشت جلسه غيررسمي درساعت هفت ونيم عصر بدون نظرسنجي قبلي از اعضاء اصلي كميسيون با حضور جمعي از فعالان فرهنگي در سالن جلسات شورا تشكيل شد و جلسه دوم اين ماه باز هم بدون هماهنگي براي…

شهر رؤیایی من (۴)

شهر رؤیایی من (۴)

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ :: ساعت ۰۴:۲۵ ب٫ظ

شهر رؤيايي من (٤) اعمال نظرسليقه اي در زمان بندي جلسات ثابت ... ناهماهنگي با اعضاي كميسيونهاي اصلي شوراي شهر، اخيراًمعضلي است كه جلسات به ظاهرتخصصي را تحت الشعاع قرار مي دهد. درابتداي شروع هرسال كاري كه ١٢ شهريور هرسال مي باشد؛ تركيب اعضاي هركميسيون و تاريخ روز وساعت تشكيل جلسات مربوطه با نظرجمع مشخص مي شود. درسال سوم شورا…