نمایش نوار ابزار

۱۵ بهمن، روز پرستار

جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

…وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا
…و هـر کـس نفسی را زنـده کـنـد گویا همه مردم را زنده کرده است(مائده ۳۲)

پرستار نمونه، مهربانوی گرانقدر،
تبریکی از دریچه ی باغ بهار و از روزنه ی سپاس به تو تقدیم می شود که تراوش زندگی از دست هایت می ریزد و ضرب آهنگ قدم هایت، امید را به رگ حیات جاری می سازد.
زمین را به عطر نامت آذین بسته ایم؛
مهربانانه ترین واژه ، صمیمانه ترین حرف ،روی دفترچه ی این نام به نظم آمده است؛

ای وسعت صبر و استقامت! ای نوازشگر جان؛
چشمان تو چون اختر رخشنده به دامان سپهر یا پر از زمزمه ی باران است؛
لب خندان تو چون لاله شاداب بنشسته به کوه ، چون صفای گل سرخی که بخندد در باغ ، چون شقایق که بود جلوه گر بزم چمن؛
قد و قامت همه پاکی و دل انگیزی برف همچو یک ابر سفید یا چو یک چشمه ی نور؛
چون گل یاس که پاشیده بر آن پرتو ماه و به سیمای گل انداخته از دولت عشق ! چون پرندی که کند جلوه گری در مهتاب.

ای به خلوتگه جانها که بری غم از یاد ، ای پرستشگه عشق ! ای نفس های بهار ! ای شمیم خوش یک خرمن یاس که دهی بوی بهشت
روزت مبارک!

تقدیم به پرستارهای عضو صفحه که میراث دار مهربانی های پرستار بزرگ کربلایید.

مهستی آدینه زاده- عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد
١۵ بهمن ٩۵