نمایش نوار ابزار

چنین فضل از سوی یکتا خداست / که داناییش بس، همه خلق راست

چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

ذلک فضل من الله وکفی بالله علیما. ٧٩ نساء

چنین فضل از سوی یکتا خداست
که داناییش بس، همه خلق راست

تلاشگرفهیم، سرکار خانم هاشمی

انتصاب حضرت عالی را به سمت معاونت گردشگری اداره کل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تبریک عرض می نمایم.

فعالیت چشمگیر، کوشش پیگیر همراه با صداقت و اهتمام در جهت رفع مشکلات ومسائل آن سازمان ، نشان از حسن تدبیر ، برنامه ریزی منسجم ، سازماندهی مؤثر ومدیریت ارزشمند سرکارعالی است.

امیداست حیّ تواناصحت، عزّت، سعادت و توفیق عنایت فرماید.
مهستی آدینه زاده-
عضودوره چهارم شورای شهربجنورد
هشت دی ماه ٩۵