نمایش نوار ابزار

هیات ورزشهای همگانی

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

(الهی قوّ علی خدمتک جوارحی)
تن زنده والا به ورزندگی است که ورزندگی مایه ی زندگی است
به ورزش گرای و سرافراز باش که فرجام سستی سرافکندگی است
ز ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی است

ریاست محترم هیات ورزشهای همگانی اسبق استان :
جناب آقای مهندس مجید جودت
بدین وسیله از تمام زحمات و تشریک مساعی و همراهی جناب عالی در دوران تصدی چهار ساله در هیات ورزشهای همگانی استان که امروز با سربلندی و کسب عناوین پرافتخاری به پایان رسید ، و بی شک ثمر آن صالحات وباقیات است ؛صمیمانه قدردانی می گردد. با امید به اینکه در انتخابات پیش رو هم با اقبال حداکثری شاهدانتخاب حضرتعالی باشیم . برای تان آرزوی سلامت ،سعادت و توفیق ببش از پیش در هر سنگری که ادامه می دهید دارم .

مهستی آدینه زاده، عضو شورای اسلامی دوره چهارم شهر بجنورد
٣٠ آبان ١٣٩۵