نمایش نوار ابزار

مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی – تبلیغاتی ایده، جناب آقای طاهر خرّمی

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

” به نام خالق هنر که زبان مشترک همه انسانهاست.”
هر آنکس که بنمود کار و کردار نیک
به نفع خودش کرد آن کار نیک

مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی – تبلیغاتی ایده
جناب آقای طاهر خرّمی

قدم نهادن درمسیر فرهنگ و هنر، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار، عشقی هنرمدار و پر عیار می طلبد.
توانمندی های متعهدانه و مسئولانه جنابعالی در عرصه فرهنگ و هنر سوابقی را رقم زده است که گویای شایستگی های حضرتعالی می باشد.

به باور بنده عملکرد ایده در سالهای اخیر؛ با عنایت به اینکه در اغلب برنامه های وزین و پربار مورد تفقد قرار گرفته و حضور داشته ام باعث فخر و مباهات فرهنگ و هنر استان است .
از ایجاد این صفحه و دور هم گردآوردن خوبان و بزرگان حوزه هنر ، بویژه موسیقی و دعوت اینجانب به جمع باصفا و صمیمی هنرمندان صمیمانه سپاسگزارم.
امیداست حیّ تواناصحت، عزّت، سعادت و توفیق عنایت فرماید.

آدینه زاده – مهستی
عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد
دی ماه ٩۵