نمایش نوار ابزار

صورتجلسه شماره ۱ مورخه ۹۵/۷/۱۰ کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵

پیرو دعوتنامه شماره ۳۳۷۸/۵/۹۵ مورخه ۷/۷/۹۵ جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه ۱۰/۷/۹۵ رأس ساعت ۱۱:۱۵ با صلواتی بر محمد و آل محمد و با حضور جناب آقای مهندس رضوانی معاونت محترم اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری و جناب آقای میرشاهی مدیر محترم سرمایه گذاری و سرکار خانم زمردیان مدیر محترم تشکیلات، آموزش و بهبود روشها و جناب آقای امانی مسئول محترم آموزش شهرداری در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مدعوین محترم، درخصوص روند تشکیل و ضرورت این کمیسیون به حاضرین مطالبی را ارائه فرمودند و سپس درخصوص دستور کار جلسه که ارائه گزارش عملکرد واحدهای آموزش و سرمایه گذاری شهرداری در سال ۹۴و ۶ ماهه سال ۹۵ بود مواردی را خدمت حاضرین ایراد نمودند در ادامه جناب آقای امانی مسئول محترم آموزش شهرداری درخصوص تقویم آموزشی واحد آموزش شهرداری و عملکرد سال ۹۴ و ۶ ماهه اول سال ۹۵ موضوعاتی را مطرح نمودند.

سپس جناب آقای میرشاهی مدیر محترم سرمایه گذاری شهرداری درخصوص اقدامات انجام گرفته واحد سرمایه گذاری در سال های قبل و ۶ ماهه اول سال ۹۵ و همچنین برنامه های سال ۹۵ گزارشی را به حاضرین ارائه دادند.

در ادامه اعضای حاضر هر یک به اعلام نقطه نظرات خود پرداختند سپس مقرر گردید:

۱- با توجه به درخواست نیرو واحد آموزش درخواست فوق کتباً به شهردار محترم اعلام گردد.

۲- با توجه به درخواست واحد آموزش جهت تغییر چارت سازمانی شهرداری و تبدیل این واحد به مدیریت، مقرر گردید مکاتبه با شهردار محترم صورت گیرد.

۳- با توجه به درخواست واحد آموزش، وظایف در این واحد مشخص گردد چرا که هماهنگی شرکت در کلاسهای آموزشی، سمینارها و همایشهای داخل استان و خارج آن هم به عهده این واحد است و هم تهیه بلیط و هماهنگی محل اسکان آن که قسمت دوم آن به واحد رفاه شهرداری تنفیذ گردد.

۴- درخصوص حضور اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین پرسنل مأمور در شورا نیز نیازسنجی صورت گیرد تا آنان نیز بتوانند در دوره ها و همایش ها و سمینارها شرکت نمایند.

۵- مقرر گردید رابط آموزشی اعضای محترم شورای شهر و کارکنان مأمور در شورا با شهرداری، سرکار خانم رحیمی معرفی گردند.

۶- با توجه به درخواست واحد سرمایه گذاری و نیاز آنان به نیرو طبق چارت، مکاتبه با شهردار محترم صورت گیرد.

۷- قرارداد طرح های پژوهشی مصوب شده در مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر (به تعداد ۹ مورد پیوست) تماماً از طریق معاونت اقتصاد و برنامه ریزی منعقد و ادامه کار یابند.

۸- حق الجلسات سال ۹۴ مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر که تاکنون پرداخت نشده (به شرح پیوست) از طریق معاونت اقتصاد و برنامه ریزی پیگیری و پرداخت گردد.

۹- درخصوص طرح ها و لوایح چه در شورا و چه در شهرداری ابتدا از طریق کمیسیون، بررسی ها صورت گیرد سپس بعد از تصویب اعضای محترم شورا اجرایی گردد.

جلسه در ساعت ۱۳:۱۵ با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.