نمایش نوار ابزار

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

هو القادر

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
مهربانوی نازنین سرکار خانم ثروتی

با عرض سلام و ادای ارادت و اخلاص

بدین وسیله ازدغدغه های اجتماعی وسیاسی حضرت عالی در حوزه بانوان ، و هماهنگی جهت نشست صمیمی و پربار امروز با حضور مدیرکل بانوان استاندار محترم ؛در کمال احترام و اکرام تشکر و تقدیر می نماید.
همچنین مراتب سپاس خود را ازسرکارخانم یغمایی به جهت همراهی و همگامی باتمام مهربانوانی که دل در گرو ارتقاء جایگاه اجتماعی شان دارند ؛ ابراز می دارد.

شایان ذکر است، با تداوم حمایت همه جانبه ی استان دار محترم ، و احصاء استعدادها و توان مندیهای بانوان فعال در عرصه های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و علمی و بکارگیری ایشان در جایگاههای مدیریت میانی و ارشد دستگاههای اجرایی ؛ سند افتخار عظیمی را در ایام تصدی خود ثبت خواهید نمود.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

مهستی آدینه زاده. عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد
سوم آذر٩۵