نمایش نوار ابزار

شهر رؤیایی من (۵)

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

شهر رؤیایی من (۵)

بهره وری کمیسیون فرهنگی شورای شهر

فروردین ٩۵با یک جلسه کمیسون در سی امین روز به اتمام رسید.
دوشنبه ۶اردی بهشت جلسه غیررسمی درساعت هفت ونیم عصر بدون نظرسنجی قبلی از اعضاء اصلی کمیسیون با حضور جمعی از فعالان فرهنگی در سالن جلسات شورا تشکیل شد و جلسه دوم این ماه باز هم بدون هماهنگی برای ساعت ۶ عصرسه شنبه ٢١ اردی بهشت تنظیم شده و پیام دعوت جهت اعضا ارسال گردید.
در دردنوشته ای که قبلاً منتشرکردم به شکل اعتراض از عملکرد کمیسیون و در رأس آن دبیرمحترم که درطی یک سال همکاری با شورای شهر رضایت چندانی از فعالیتشان لااقل بنابه نظر اینجانب حاصل نشد ، حساسیت بنده را دوچندان نمود و پس ازبررسی متوجه شدم که برخی از اعضاء هیأت رئیسه بدون اظهارنظر اعضاء درصحن وصدور مصوبه برخلاف قانون نسبت به تمدیدقرارداد با دبیرکمیسیون اقدام نموده اند !

چیزی که در ذهنم متبادر می شود این است:
ناله اگر ناله من و گوش اگر گوش رییس ؛ آنچه به جایی نرسد فریاد است…
مهستی آدینه زاده- عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد
٢١ اردیبهشت ٩۵