نمایش نوار ابزار

شهر رؤیایی من (٢)

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

شهررؤیایی من(٢)

بهار در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

ساعت ١۶/٣٠مورخ ٢٩ فروردین ماه ٩۵ برای تشکیل جلسه هماهنگ شده بود که در واقع اولین جلسه درسال جدید بود.
وارد سالن که شدم عقربه های ساعت ١۶/۴٠ دقیقه را نشان می داد. آقای وکیلی به عنوان منضبط ترین عضو ، آقای کشمیری رییس کمیسیون و آقای غلامی دبیرجلسه حاضربودند و مقررشد قرآن تلاوت شود تا بلکه اندک اندک جمع مستان از راه برسند!

دستورجلسه پاسخ به نامه های رسیده بود. تاریخ نامه ها کمی بیات شده بود و بنظرمی رسید قابلیت اجرایی نداشته باشند و طرح موضوع شان در جلسه پس از چهارماه توجیهی نداشت ولی شاید دبیر و رییس صلاح دانسته اندکه این مسأله به دلیل اهمیت زیاد در کمیسیون به شور گذاشته شود.
بعضی از نامه ها هم صرفاً جهت استحضار بود و به زعم بنده ضرورتی برای عنوان شدن نداشت.

حضوراعضاء پس از یک ساعت تأخیر، جلسه فرهنگی را به رسمیت درآورد.

از این مبحث که بگذریم ؛ دو مسأله بسیار مهم از نظر بنده قابل اغماض نیست که میبایست ریاست کمیسیون مسؤلیت پاسخ به سؤالات ذیل را بپذیرند:

١- پایان تاریخ همکاری دبیرکمیسیون فرهنگی که لازمه ادامه فعالیت ایشان در شورا منوط به بررسی عملکردیکساله توسط اعضا در جلسه رسمی و مصوبه ای دال بر انعقاد قرارداد جدیدبا ایشان است .

٢- یکی از نامه های مطرح شده درخواست پرداخت مطالبات مدیرمسئول روزنامه اتفاقیه بودکه فاکتوری ضمیمه داشت و جهت رسیدگی لازم بود مصوبه ای که در راستای حمایت ازاین مرکزفرهنگی به تصویب رسیده بود واکاوی شود، (مضمون مصوبه: علاوه بر واگذاری یک تابلوی تبلیغاتی به مدت یک سال ازتاریخ تیرماه ٩٣ تا تیرماه ٩۴ روزانه دونسخه روزنامه جهت تمام شورایاران محلات ارسال گردد.) لذا با عنایت به صورتحساب رسیده ودرج مبلغ تا پایان اسفند ٩۴ چه توضیحی دارید؟
ریاست محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای کشمیری ؛ نائب رییس محترم سرکارخانم افشین فر و دبیر معزز کمیسیون فرهنگی جهت حسن ختام دست مریزاد.
مهستی آدینه زاده – عضو شورای اسلامی شهربجنورد
٣٠ فروردین ٩۵