نمایش نوار ابزار

سرور ارجمند جناب آقای ترخانی

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

والله بما تعلمون علیم
به هر کار دل با خدا راست دار
که از راستکاری شوی رستگار

سرور ارجمند جناب آقای ترخانی

ضمن عرض سلام و وقت به خیر
از اینکه با مشایعت و متابعت آگاهانه،فهیمانه و متخصصانه در طی سالهای خدمت تان در استان خراسان شمالی؛ همکاری همه جانبه جهت توسعه سیاسی این استان و دقت نظر در کم و کیف رونق بخشی آن به نحو احسن داشته اید، برخود فرض دانستم که نهایت تشکر و تقدیر به عمل آورم .
از حضرت سبحان ، مسالت دارم ، گامهای پسین را قرین پویایی و پایایی بدارد . بمنّه و کرمه.

ثنا گوی تو باشد هر گیاهی
اگر سرچشمه ی زاینده باشی

آدینه زاده- مهستی
عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد
بهمن ماه ٩۵