نمایش نوار ابزار

زیر پوست شهر

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

زیر پوست شهر

نتایج انتخابات ٢۴ خرداد٩٢ شوراهای اسلامی کشورکه اعلام شد؛
صفحه جدیدی درفصل تابستانی عمرم گشوده شد. ازآن تاریخ به بعد مسؤلیت وتعهدم نسبت به شهرم و مردم خوبش صدچندان شد.
اقبال واعتماد این همشهریان فرهیخته بارسنگینی بردوشهم نهاد.
فراز وفرودهای سالهای ٩٢ ،٩٣ و ٩۴ را طی کردیم.
(درجای خودش وزمان مناسبی به تفصیل به ماجراهای سالهای گذشته می پردازم.)

از ابتدای سال ٩۵ برآن شدم تغییر وتحولی در درون خودم ایجادکنم.
به این طرح و انقلاب درونی می اندیشیدم ؛ تا اینکه فرشته نجاتی پیدا شد!!!

هنرمندی که بدون آگاهی ازاین تصمیم درونی ، فی البداهه پیشنهادکرد که شعربنویسم…
ازقضا موضوعات را هم حول محور زن، شهر ومدیریت شهری عنوان کرد.

بدلیل اینکه از قبل ذهنیتی در این حرکت جدید در خودم ایجادکرده بودم خیلی راحت پذیرفتم و احساس کردم نیروی محرکه خوبی پیدا شده است…
درتکاپوی آرام کردن ذهن مشوشم بودم که درتاریخ چهارشنبه ٢۵ فروردین پیام دعوتی مبنی بر رونمایی کتاب چهارشنبه ها ساعت ۴ طبقه۴ بدستم رسید.

در شرایطی غیرعادی و در حالی که عازم به سفر بودم ! تصمیم به حضوردراین برنامه گرفتم و با تأخیر خودم را رساندم.
مخاطبین ؛ نویسندگان بودند و برنامه حول محور تقدیروتشکر از آثارمنتخبین درسال گذشته شکل گرفته بود.
برنامه یک ساعت بعداز ورود من ادامه داشت ، برخلاف تصورم و کاملاً تصادفی برای صحبت کردن فراخوانده شدم و از جمع انرژی وصف ناپذیری دریافت کردم.
شاید این شروع داستان جدیدی در کتاب زندگی ام باشد…

در خاتمه همان مجلس با خودم عهد کردم که شروع به نوشتن خواهم کرد.

و این مقدّمه شروع بود…

مهستی آدینه زاده – عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد
٢٩ فروردین ماه ٩۵