نمایش نوار ابزار

جناب آقای پورعیسی

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم
بلی این چنین است فضل خدا
که بر هر که خواهد نماید عطا
که الطاف ایزد بود بیکران بود آگه از حال اهل جهان

جناب آقای پورعیسی
با سینه ای مملو از تکریم و اندیشه ای سرشار از تعظیم و ذهنی انباشته از تجلیل انتصاب شایسته ی حضرت عالی را بعنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه استان تبریک عرض می کنم.

با امید به اینکه ، با عنایات حضرت حق ،و همچنان ایام خدمت صادقانه تان در دوره قبلِ خدمت در این استان ، در پرتو هم اندیشی و هم فکری و تبادل تجربیات جهت یافتن راهبردها و ساز و کارهای لازم برای ایجاد گسترش عملیات اقتصادی و بودجه ای ؛ اهتمام می ورزید با تفکر وسیع خدمتگزاری و با عزم جزم و اراده ی راسخ توام با شجاعت و اخلاص و طلب همت مضاعف به تقویت و تعمیق و تمشیت اهداف مورد نظرنایل آیید. انشاالله تعالی
هر چه کند همت مردان کند
کار نه این گنبد گردان کند

مهستی آدینه زاده
عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد
١٠ بهمن ١٣٩۵