نمایش نوار ابزار

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد – ۹۵/۹/۲۴

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد در روز چهارشنبه ساعت ۸ صبح مورخه۹۵/۹/۲۴ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر با حضور جناب آقای رضوانی معاونت محترم اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد و جناب آقای گودرزی مدیر املاک شهرداری و جناب آقای میرشاهی مدیر سرمایه گذاری شهرداری بجنوردبا موضوع گزارش نشست تخصصی سرمایه گذاری تهران و بحث سرمایه گذاری و توسعه منطقه نمونه گردشگری باباامان برگزار شد.