نمایش نوار ابزار

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد – ۹۵/۱۲/۲۱

شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد در روز شنبه ساعت ۱۱ مورخه ۹۵/۱۲/۲۱ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست بانک رسالت مبنی بر همکاری دو جانبه و همچنین نصب دستگاه اتوبانک در محل ورودی شهر توسط مدیریت شعب بانک صادرات  با حضور مدیران محترم  بانک رسالت و صادرات برگزار شد.