نمایش نوار ابزار

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد – ۹۵/۹/۱۷

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد در روز چهارشنبه ساعت ۸ صبح  مورخه۹۵/۹/۱۷ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر با حضور رابطین آموزشی شهرداری و جناب آقای رضوانی معاونت محترم اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد با موضوع نشست با رابطین آموزشی شهرداری بجنورد برگزار شد.