نمایش نوار ابزار

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد – ۹۵/۹/۶

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد در روز شنبه ساعت ۱۱  مورخه۹۵/۹/۶ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر با حضور جناب آقایان رمضانی و عربخانی نمایندگان محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی و جناب آقای دکتر جودت ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی و جناب آقای مهندس دژهوت شهردار بجنورد و سرکار خانم رضایی برون معاونت توسعه و آینده پژوهی سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی و جناب آقای شریعتی ریاست سازمان مدیریت صنعتی  با موضوع تقویم آموزشی و آموزش و توانمندسازی پرسنل شهرداری بجنورد و برنامه های مشارکتی سرمایه گذاری شهرداری بجنورد برگزار شد.