نمایش نوار ابزار

جلسه کمیسیون آموزش،پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد – ۹۵/۱۰/۴

شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

جلسه کمیسیون آموزش،پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد در روز شنبه ساعت ۱۱ مورخه۹۵/۱۰/۴ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر با حضور جناب آقای موفق معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد و سرکار خانم دوست زاده مسئول امور فرهنگی شهرداری بجنورد با موضوع آموزش شهروندی اقدامات انجام شده و برنامه های آتی برگزار شد.