نمایش نوار ابزار

جلسه تلفیقی کمیسیونهای آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری، عمران و ترافیک و نظارت و پیگیری(حقوقی) شورای اسلامی شهر بجنورد – ۹۵/۱۱/۲

شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

جلسه تلفیقی کمیسیونهای آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری، عمران و ترافیک و نظارت و پیگیری (حقوقی) شورای اسلامی شهر بجنورد در روز شنبه ساعت ۱۱ مورخه ۹۵/۱۱/۲ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر با موضوع بررسی قرارداد پروژه هماگ با حضور مدیران محترم شهرداری بجنورد برگزار شد.