نمایش نوار ابزار

به هر کار دل با خدا راست دار / که از راستکاری شوی رستگار

یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵

والله بما تعلمون علیم
به هر کار دل با خدا راست دار
که از راستکاری شوی رستگار

سرور ارجمند جناب آقای دکتر افروند

ضمن عرض وقت به خیر
از اینکه با مشایعت و متابعت آگاهانه،فهیمانه و متخصصانه در طی سالهای ماموریت تان در استان خراسان شمالی؛ همکاری همه جانبه جهت توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری این استان و دقت نظر در کم و کیف رونق بخشی آن به نحو احسن داشته اید، برخود فرض دانستم که نهایت تشکر و تقدیر به عمل آورم .
از حضرت سبحان ، مسالت دارم ، گامهای پسین را قرین پویایی و پایایی بدارد . بمنّه و کرمه.

ثنا گوی تو باشد هر گیاهی
اگر سرچشمه ی زاینده باشی

آدینه زاده- مهستی
عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد
دی ماه ٩۵